Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 140 (2023): Nasza Przeszłość

Artykuły

Krytyka sowietyzmu w prasie katolickiej Drugiej Rzeczypospolitej na przykładzie periodyku „Tęcza”

DOI: https://doi.org/10.52204/np.2023.140.165-192  [Google Scholar]
Opublikowane: 27.12.2023

Abstrakt

Czasopismo katolickie „Tęcza”, ukazujące się w Polsce międzywojennej, podejmowało często temat krytyki komunizmu i szeroko pojętego sowietyzmu. Zwracano uwagę na ideologiczne uwarunkowania komunizmu rosyjskiego, jego społeczno-polityczne podłoże, terror polityczny oraz metodykę działań, także poza granicami macierzystego kraju. W sposób szczególny odnotowywano przykłady prześladowania religijnego w Związku Sowieckim, zwłaszcza jeśli chodzi o sytuację Kościoła katolickiego. 

Bibliografia

 1. Pius XI, encyklika Divini Redemptoris, 1937. [Google Scholar]
 2. listopada 1922 r. Memoriał organizacji polskich i katolickich na Wschodzie do ministra sprawa zagranicznych RP Gabriela Narutowicza o sytuacji Kościoła rzymskokatolickiego w Rosji i na Ukrainie Sowieckiej, w: Bolszewicy w walce z religią. Kościół rzymskokatolicki w Związku Sowieckim w polskich dokumentach dyplomatycznych (1922-1938), red R. Dzwonkowski, A. Szabaciuk, Warszawa 2021. [Google Scholar]
 3. Bey E., La policía secreta de los soviets. Historia de la G.P.U. (1917-1933), Madrid 1935. [Google Scholar]
 4. Grabski S., Rewolucja. Studium społeczno-psychologiczne, w: Polska myśl polityczna wobec rewolucji bolszewickiej. Pierwsze komentarze, refleksje, przewidywania. Antologia, wybór i wstęp: Marek Kornat, Warszawa 2021. [Google Scholar]
 5. Kurnatowski J., Czy bolszewicy są socjalistami?, w: Polska myśl polityczna wobec rewolucji bolszewickiej. Pierwsze komentarze, refleksje, przewidywania. Antologia, wybór i wstęp: Marek Kornat, Warszawa 2021. [Google Scholar]
 6. Sheen F.J., Komunizm i sumienie Zachodu, przeł. Z. Kasprzyk, Kraków 2022. [Google Scholar]
 7. Urban J., Socjalizm jako religia. Wybór pism, wybór i wstęp: B. Szlachta, Kraków 2019. [Google Scholar]
 8. Białasiewicz J., Jedno ze źródeł bezbożnictwa. Komunizm, „Tęcza” 1937, r. 11, nr 7. [Google Scholar]
 9. Chmara J., Jaki ustrój? „Tęcza” 1934, r. 8m , nr 5. [Google Scholar]
 10. Faucon H., Młodzież Sowiecka, „Tęcza” 1936, r. 10, nr 12. [Google Scholar]
 11. Górski K., Bilans bezbożnictwa, „Tęcza” 1936, r. 10, nr 9. [Google Scholar]
 12. Górski K., Trzy słupy graniczne, „Tęcza” 1937, r. 11, nr 5. [Google Scholar]
 13. Jordan F., „Demokratyzacja” Rosji Sowieckiej, „Tęcza” 1936, r. 10, nr 7. [Google Scholar]
 14. Kardynał przemawia do komunistów, „Tęcza” 1937, nr 1. [Google Scholar]
 15. Komunizm krzewi się w Gdyni, „Tęcza” 1936, r. 10, nr 9. [Google Scholar]
 16. Kotwicz J., Krwawy moloch rosyjskiej rewolucji, „Tęcza” 1934, r. 8, nr 7. [Google Scholar]
 17. Kranika miesięczna: Sowiety a religia, „Tęcza” 1937, r. 11, nr 1. [Google Scholar]
 18. Kronika miesięczna: Bezbożnictwo i komunizm, „Tęcza” 1937, r. 11, nr 4. [Google Scholar]
 19. Kronika miesięczna: Ironiczna muza historii, „Tęcza” 1936, r. 10, nr 11. [Google Scholar]
 20. Kronika miesięczna: komunizm na Zachodzie, „Tęcza” 1937, r. 11, nr 4. [Google Scholar]
 21. Kronika miesięczna: Nowe przejawy roboty komunistycznej, „Tęcza” 1936, r. 10, nr 11. [Google Scholar]
 22. Lorm E., Rosja opiera się na żydach, „Tęcza” 1937, r. 11, nr 7. [Google Scholar]
 23. Niezrozumiałe wpływy, „Tęcza” 1936, r. 10, nr 9. [Google Scholar]
 24. Nowicki D., W kraju rozstrzeliwanych bez sądu, „Tęcza” 1936, r. 10, nr 10. [Google Scholar]
 25. Piwowarczyk J., Przemiany ustrojowe, „Tęcza” 1934, r. 8, nr 1. [Google Scholar]
 26. Rudzki B., Atak czerwonych na Wielkopolskę, „Tęcza” 1938, r. 12, nr 4. [Google Scholar]
 27. Rudzki B., Atak komunistyczny – w jesieni, „Tęcza” 1936, r. 10, nr 9. [Google Scholar]
 28. Sew., Na froncie walki z komunizmem, „Tęcza” 1936, r. 10, nr 10. [Google Scholar]
 29. Suchodolska F., Jeśli to raj – to czemu tak zazdrośnie strzeżony?, „Tęcza” 1936, r. 10, nr 8. [Google Scholar]
 30. Urban J., Ideologia bolszewizmu, „Przegląd Powszechny” 1932, r. 49, t. 194, s. 129-143. [Google Scholar]
 31. Urban J., Socjalizm jako religia, „Przegląd Powszechny” 1921, r. 38, t. 151-152, s. 5-18. [Google Scholar]
 32. Wilczyński K., Sąsiedzi Polski, „Tęcza” 1934, r. 8, nr 6. [Google Scholar]
 33. Witkowski J., Czerwone niemowlę, „Tęcza” 1936, r. 10, nr 8. [Google Scholar]
 34. Witkowski J., W Moskwie i Leningradzie, „Tęcza” 1934, r. 8, nr 11. [Google Scholar]
 35. Dzwonkowski R., Kościół katolicki w ZSSR 1917-1939. Zarys historii, Lublin 1997. [Google Scholar]
 36. Kristanova E., Ilustrowany tygodnik społeczno-kulturalny i literacki „Tęcza” (1927-1931). Wprowadzenie do monografii, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum” 2002, nr 11. [Google Scholar]
 37. Fuller W.C., Prawdziwy koniec carskiej Rosji. Szpiegomania i Zmierzch imperium, Warszawa 2008. [Google Scholar]
 38. Kimla P., Intelekt geniusza przy pracy. Stanisław Cat-Mackiewicz o sowieckiej ekonomii, w: Polskie wizje komunizmu po 1939 roku, red. R. Łatka, B. Szlachta, Kraków 2015. [Google Scholar]
 39. Kula M., Religiopodobny komunizm, Kraków 2003. [Google Scholar]
 40. Lechicki Cz., Prasa katolicka Drugiej Rzeczypospolitej, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 1984, nr 23/2. [Google Scholar]
 41. Luukkanen A., The Party of Unbelief. The religious of the Bolshevik Party, 1917-1929, Helsinki 1994. [Google Scholar]
 42. McKeekin S., Największa grabież w historii. Jak bolszewicy złupili Rosję, Kraków 2013. [Google Scholar]
 43. Milewska M., Bogowie u władzy. Od Aleksandra Wielkiego do Kim Dzong Ila. Antropologiczne studium mitów boskiego władcy, Gdańsk 2012. [Google Scholar]
 44. Niczyporowicz J., Beria. Czerwony pająk, „Polrus” 1991. [Google Scholar]
 45. Pipes R., Rosja bolszewików, Warszawa 2005. [Google Scholar]
 46. Ryba M., Biskupi polscy wobec socjalizmu i komunizmu w dobie najazdu bolszewickiego, w: Kościół katolicki w Europie Środkowo-Wschodniej w obliczu dwóch totalitaryzmów (1917-1990). Tom 2, red. M. Krzysztofiński, ks. J. Wołczański, Rzeszów-Lwów 2017. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.