Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 139 (2023): Nasza Przeszłość

Artykuły

Symptomy demoralizacji społeczeństwa Drugiej Rzeczypospolitej i możliwości jej przeciwdziałania w świetle periodyku „Dzwon Niedzielny”

DOI: https://doi.org/10.52204/np.2023.139.165-199  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.2023

Abstrakt

Problemy społeczno-moralne w Polsce międzywojennej były często omawiane na łamach prasy, także katolickiej. Przystępując do ich analizy, wskazywano na przyczyny rodzących się i rozpowszechnianych patologii, oraz prezentowano możliwe rozwiązania problemów, a także podejmowane działania idące w tym kierunku, jakie przypadały tutaj w udziale Kościołowi katolickiemu oraz związanych z nim świeckich agend. W artykule zaprezentowano wyżej wspomniany temat, biorąc za punkt odniesienia tygodnik katolicki „Dzwon Niedzielny”, ukazujący się w Krakowie w latach 1925-1939. Jako główne aspekty wyodrębniono problem alkoholizmu, a także rozwiązłości seksualnej i konsumpcji pornografii, oraz związanym z nimi zanikiem wartości rodzinnych, a także aborcji.

Bibliografia

 1. VII. 1920 – 15. VIII. 1936., „Dzwon Niedzielny” 1936, r. 12, nr 33. [Google Scholar]
 2. B. B., Jak wstrzymać się od używania alkoholu, „Dzwon Niedzielny” 1933, r. 9, nr 5. [Google Scholar]
 3. Co powagi lekarskie mówią o życiu cnotliwym?, „Dzwon Niedzielny” 1934, r. 10, nr 44. [Google Scholar]
 4. Dział prawniczy: Nierozerwalność małżeństwa katolików, „Dzwon Niedzielny” 1935, r. 11. [Google Scholar]
 5. Działalność Sekcji dla walki z demoralizacją w Krakowie w roku 1934, „Dzwon Niedzielny” 1935, r. 11, nr 4. [Google Scholar]
 6. E. O., Głos sponiewieranej godności kobiecej, „Dzwon Niedzielny” 1935, r. 11, nr 10. [Google Scholar]
 7. Fabryki rozwodów w Wilnie i w Warszawie, „Dzwon Niedzielny” 1933, r. 9, nr 8. [Google Scholar]
 8. Gołba F., Wielka przestępczość, „Dzwon Niedzielny” 1936, r. 12, nr 14. [Google Scholar]
 9. Hoszowski T., O co się upominamy?, „Dzwon Niedzielny” 1933, r. 9, nr 35. [Google Scholar]
 10. J. R-wicz, O czystość życia naszej młodzieży, „Dzwon Niedzielny” 1935, r. 11, nr 50. [Google Scholar]
 11. J. S., Oczyśćmy miasto z brudów, „Dzwon Niedzielny” 1934, r. 10, nr 9. [Google Scholar]
 12. J. S., Udział Żydów w rewolucji rosyjskiej, „Dzwon Niedzielny” 1934, r. 10, nr 49. [Google Scholar]
 13. J. S., Udział Żydów w rewolucji rosyjskiej, „Dzwon Niedzielny” 1934, r. 10, nr 49. [Google Scholar]
 14. Jelonek E., Kto pierwszy do obozów?, „Dzwon Niedzielny” 1934, r. 10, nr 27. [Google Scholar]
 15. K. Kalinowski, Lekarstwo cudowne w walce z nałogiem, „Dzwon Niedzielny” 1933, r. 9, nr 6. [Google Scholar]
 16. Kalinowski K., Przez trzeźwość do odrodzenia, „Dzwon Niedzielny” 1936, r. 12, nr 5. [Google Scholar]
 17. Katolicki ruch abstynencki a chwila obecna, „Gazeta Kościelna” 1934, r. 41, nr 44. [Google Scholar]
 18. Kto – za, a kto – przeciw?, „Dzwon Niedzielny” 1936, r. 12, nr 2. [Google Scholar]
 19. Liczne potomstwo nie jest hańbą dla małżonków, „Dzwon Niedzielny” 1939, r. 15, nr 16. [Google Scholar]
 20. M. S., Współpraca księgarzy francuskich w walce z pornografią, „Dzwon Niedzielny” 1935, r. 11, nr 6. [Google Scholar]
 21. Mirek J., Nasze życie towarzyskie, „Dzwon Niedzielny” 1935, r. 11, nr 1. [Google Scholar]
 22. Nasza młodzież, „Dzwon Niedzielny” 1936, r. 12, nr 17. [Google Scholar]
 23. O ład społeczny, „Dzwon Niedzielny” 1936, r. 12, nr 20. [Google Scholar]
 24. Okólnik Ministra Spraw Wewnętrznych o zwalczaniu pornografii, „Dzwon Niedzielny” 1936, r. 12, nr 26. [Google Scholar]
 25. Ostrzeżenie samotnych kobiet przed wyjazdem do Francji, „Dzwon Niedzielny” 1939, r. 9, nr 29. [Google Scholar]
 26. Panowie! Nie tędy droga do mocarstwowości!, „Dzwon Niedzielny” 1933, r. 9, nr 8. [Google Scholar]
 27. Płonne niestety, obawy uczonych niemieckich…, „Dzwon Niedzielny” 1933, r. 9, nr 35. [Google Scholar]
 28. Policja krakowska w walce z niemoralnymi filmami, „Dzwon Niedzielny” 1934, r. 10, nr 9. [Google Scholar]
 29. Przedszkole bolszewizmu, „Dzwon Niedzielny” 1935, r. 11, nr 12. [Google Scholar]
 30. Przestroga dla wychowawców, „Dzwon Niedzielny” 1934, r. 10, nr 45. [Google Scholar]
 31. R. F., Europa się starzeje, „Tęcza” 1934, r. 8, nr 12. [Google Scholar]
 32. Radziwanowski S., Co to jest – „pogaństwo nowoczesne”?, „Dzwon Niedzielny” 1933, r. 9, nr 44. [Google Scholar]
 33. Radziwanowski S., Hydra zarazy moralnej, „Dzwon Niedzielny” 1934, r. 10, nr 6. [Google Scholar]
 34. Radziwanowski S., O czystości obyczajów, „Dzwon Niedzielny” 1934, r. 10, nr 51. [Google Scholar]
 35. Rzeczy ciekawe: Straszliwa statystyka, „Dzwon Niedzielny” 1936, r. 12, nr 1. [Google Scholar]
 36. Samobójcze narody, „Dzwon Niedzielny” 1933, r. 9, nr 34. [Google Scholar]
 37. Sekcja do walki z demoralizacją, „Dzwon Niedzielny” 1939, r. 15, nr 16. [Google Scholar]
 38. Serafin J., Katolickie rodziny Krakowa wymierają!, „Dzwon Niedzienny” 1938, r. 14, nr 12. [Google Scholar]
 39. Sprawozdanie krakowskiej Sekcji Akcji Kat. dla walki z demoralizacją, „Dzwon Niedzielny” 1935, r. 11. [Google Scholar]
 40. T. H., Dla rodziców, „Dzwon Niedzielny” 1934, r. 10, nr 1. [Google Scholar]
 41. To, o czem dziś głośno, „Dzwon Niedzielny” 1933, r. 9, nr 13. [Google Scholar]
 42. W. M., Katolicy a t.z. „świadome macierzyństwo, „Dzwon Niedzielny” 1933, r. 9, nr 8. [Google Scholar]
 43. Walka z demoralizacją. W sprawie kabaretów i dancingów, „Dzwon Niedzielny” 1939, r. 15, nr 6. [Google Scholar]
 44. Wilno, raj „rozwodników”, „Dzwon Niedzielny” 1933, r. 9, nr 12. [Google Scholar]
 45. Z Polski: Tydzień propagandy trzeźwości, , „Dzwon Niedzielny” 1936, r. 12, nr 1. [Google Scholar]
 46. Załóżmy biuro radości, „Dzwon Niedzielny” 1936, r. 12, nr 34. [Google Scholar]
 47. Ze spraw polskich: Ochrona sił moralnych narodu, „Dzwon Niedzielny” 1936, r. 12, nr 29. [Google Scholar]
 48. Ze świata, „Dzwon Niedzielny” 1934, r. 10, nr 2. [Google Scholar]
 49. Zwalczanie alkoholizmu, „Dzwon Niedzielny” 1939, r. 15, nr 16. [Google Scholar]
 50. Beczek P., Przejawy pornografii według prasy katolickiej II Rzeczypospolitej, „Nasza Przeszłość” 2020, t. 133. [Google Scholar]
 51. Cierpiałkowska L., Alkoholizm. Małżeństwa w procesie zdrowienia, Poznań 1997. [Google Scholar]
 52. Grata P., Walka z nierządem w polityce państwa polskiego w latach 1918-1939, w: Metamorfozy społeczne. Margines społeczny Drugiej Rzeczypospolitej, red. M. Rodak, Warszawa 2013. [Google Scholar]
 53. Kloc K., Wielkomiejska gangrena. Margines społeczny międzywojennego Krakowa, Kraków 2016. [Google Scholar]
 54. Kopeć Z., Margines za kratami. Więzienne narracje dwudziestolecia międzywojennego, w: Metamorfozy społeczne. Margines społeczny Drugiej Rzeczypospolitej, red. M. Rodak, Warszawa 2013. [Google Scholar]
 55. Kracik J., Rożek M., Hultaje, złoczyńcy, wszetecznice w dawnym Krakowie. O Marginesie społecznym XVI-XVIII w., Kraków 1986. [Google Scholar]
 56. Lipska-Toumi M., Prawo polskie wobec zjawiska prostytucji w latach 1918-1939, Lublin 2014. [Google Scholar]
 57. Panek B., Krakowskie organizacje charytatywne w latach 1928-1939, Kraków 1986. [Google Scholar]
 58. Przeniosło M., Przeniosło M., Życie za kratami. Codzienność w więzieniach Drugiej Rzeczypospolitej, w: Metamorfozy społeczne. Margines społeczny Drugiej Rzeczypospolitej, red. M. Rodak, Warszawa 2013. [Google Scholar]
 59. Rodak M., Międzywojenna polska debata kryminologiczna – poszukiwanie społecznych przyczyn przestępczości i sposobów jej zwalczania, „Archiwum Kryminologii” 2009, t. 31. [Google Scholar]
 60. Trzeźwość obywateli podstawą obronności państwa, „Dzwon Niedzielny” 1939, r. 15, nr 6. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.