Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 108 (2007): Nasza Przeszłość

Artykuły

Klasztory mniszek dominikańskich ruskiej prowincji zakonu

 • Piotr Stefaniak
DOI: https://doi.org/10.52204/np.2007.108.305-336  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.12.2007

Abstrakt

W artykule podjęto próbę zgłębienia losów mniszek z klasztorów dominikańskich, które znajdowały się pod jurysdykcją prowincjała ruskiego dominikanów. Sprawa nie należała do łatwych, głównie z powodu braku wystarczającego materiału. Z okruchów, które się jednak zachowały udało się przybliżyć, w mocno skróconej i pewnie nie pozbawionej mankamentów, dzieje czterech konwentów przez ponad dwieście lat współtworzących monastyczny świat w kobiecym wydaniu o polskim, szlacheckim obliczu kresowym, dziś już zupełnie przeminiętym.

Bibliografia

 1. Barącz S., Żywoty sławnych Ormian w Polsce, Lwów 1870. [Google Scholar]
 2. Borkowska M., Klasztory Dominikańskie w Górze Kalwarii, Góra Kalwaria 1997. [Google Scholar]
 3. Chotkowski W., Historya polityczna klasztorów panieńskich w Galicyi, Kraków 1905. [Google Scholar]
 4. FIatt O., Góra Kalwarya czyli Nowy Jeruzalem, Warszawa 1854. [Google Scholar]
 5. Kłoczowski J., Zakon Braci Kaznodziejów w Polsce 1222-1972, zarys dziejów, w: Studia nad historią dominikanów w Polsce 1222-1972, pod red. J. Kłoczowskiego, Warszawa 1975. [Google Scholar]
 6. Petrus J. T., Dawny kościół pw. św. Andrzeja i były klasztor P. P. Dominikanek, w: Kościoły i klasztory Żółkwi, Kraków 1994. [Google Scholar]
 7. Rolle A. J., Zameczki podolskie, Warszawa 1880. [Google Scholar]
 8. Rys dziejów zakonu kaznodziejskiego w Polsce, t. 2, Lwów 1861. [Google Scholar]
 9. Sieykowski M., Dni roczne, Kraków 1743. [Google Scholar]
 10. Tokarski J., Ilustrowany przewodnik po zabytkach kultury na Ukrainie, t. 1, Warszawa 2000. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.