Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 79 (1993): Nasza Przeszłość

Artykuły

Mała prehistoria zakopiańskiej parafii

  • Jan Kracik
DOI: https://doi.org/10.52204/np.1993.79.279-294  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.1993

Abstrakt

Utworzenie w 1847 r. parafii w Zakopanem zostało poprzedzone więcej niż półwieczem zamierzeń i starań. Decyzja dojrzewała i prze­padała po parę razy na rozmaitych szczeblach urzędowych w nader zmiennych warunkach politycznych końca XVIII i pierwszej połowy XIX w. Gdyby rzecz pozostała jedynie w gestii lwowskiego Guber nium czy tarnowskiego Konsystorza, zapewne nie warto byłoby przed­stawiać biurokratycznej procedury i przewlekających się rozstrzygnięć. Skoro jednak sprawa uzyskania własnej fary żywo obchodziła górali, lecz pragnienie własnego księdza i kościoła hamowały obawy przed trudnymi do udźwignięcia kosztami, warto przyjrzeć się nie­zbyt znanemu fragmentowi społecznej historii wsi podhalańskiej.

Bibliografia

  1. Kumor B., Diecezja tarnowska. Dzieje ustroju i organizacji 1786-1985, Kraków 1985. [Google Scholar]
  2. Rafacz J., Dzieje i ustrój Podhala nowotarskiego za czasów dawnej Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1935. [Google Scholar]
  3. Stolarczyk J., Kronika parafii zakopiańskiej (1848-1890), Kraków 1915. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 > >>