Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 79 (1993): Nasza Przeszłość

Recenzje

Kościół katolicki we Wschodniej Europie. Uwagi na marginesie książki: Gabriel Adrianyi, "Geschichte der Kirche Osteuropas im 20. Jahrhundert". Ferdinand Schöningh, Paderborn 1992

 • Bolesław Kumor
DOI: https://doi.org/10.52204/np.1993.79.383-394  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.1993

Bibliografia

 1. Fiałkowski Z., Kościół katolicki na ziemiach polskich w latach okupacji hitlerowskiej, Warszawa 1983. [Google Scholar]
 2. Gach P., Kasata zakonów na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i Śląska 1773-1914, Lublin 1984. [Google Scholar]
 3. Grodziski S., Historia ustroju społeczno-politycznego Galicji 1772-1848, Wrocław 1971. [Google Scholar]
 4. Kaczmarczyk Z. , Leśnodorski B. , Historia państwa i prawa Polski, Kraków 1969. [Google Scholar]
 5. Korolevskij C., Metropolitę Andre Szeptyckij 1865-1944, Romae 1964. [Google Scholar]
 6. Nazarko O.L., Kijwski i galicki mitropoliti, Rim 1962. [Google Scholar]
 7. Prus E., Władyka świętojurski, Warszawa 1985. [Google Scholar]
 8. Siedlecki J., Losy Polaków w ZSRR w latach 1939-1986, Londyn 1986. [Google Scholar]
 9. Stopniak F. , Kościół na Lubelszczyźnie i Podlasiu na przełomie XIX i XX wieku, Warszawa 1975. [Google Scholar]
 10. Szołdrski W., Martyrologium duchowieństwa polskiego pod okupacją niemiecką w latach 1939-1945, w: Sacrum Poloniae Millenium, t. 11, Rzym ,1965 . [Google Scholar]
 11. Śliwa T., Kościół grecko-katolicki w zaborze austriackim (1772-1815), w: Historia Kościoła w Polsce, t. 2 cz. 1. Poznań 1979. [Google Scholar]
 12. Śmigiel K., Kościół katolicki w tzw. Okręgu Warty 1939-1945, Lublin 1979. [Google Scholar]
 13. Wiślicki J., Konkordat. Studium prawne, Lublin 1926. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 > >>