Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 52 (1979): Nasza Przeszłość

Artykuły

Kaplice wsi Kacwin na polskim Spiszu. Formy artystyczne i kręgi kultowe

 • Tadeusz M. Trajdos
DOI: https://doi.org/10.52204/np.1979.52.257-299  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.12.1979

Abstrakt

Przedmiotem niniejszej pracy są kaplice w obrębie spiskiej parafii Kacwin, traktowane przez autora zarówno jako obiekty sztuki, jak i istotne komponenty życia religijnego wspólnoty wiejskiej. Praca obejmuje więc dwa zagadnienia: formę i funkcję społeczną. Porządek omawiania tych zagadnień narzuca sam materiał — kaplice kacwińskie pochodzą z trzech różnych epok: trzy najstarsze z II poł. XVIII w., jedna z poł. w. XIX i dwie z lat międzywojennych. Wykaz ich wezwań w porządku chronologicznym: Matki Boskiej Śnieżnej, św. Trójcy, św. Katarzyny (uprzednio św. Krzyża — cmentarna), św. Wojciecha, Matki Boskiej z Lourdes, Chrystusa Króla. Wspólnota kacwińska posiada własną hierarchię kultów różniącą się od wezwań kaplic. Na jej szczycie mieszczą się: Adoracja Trójcy św. i wielowątkowa tematyka Maryjna.

Bibliografia

 1. Abraham W., Początki arcybiskupstw a łacińskiego we Lwowie, Lwów 1909. [Google Scholar]
 2. Estreicher K., Tryptyk św. Trójcy w katedrze na Wawelu, „Rocznik Krakowski” t. 27 (1936). [Google Scholar]
 3. Gotkiewicz M., Niedzica — castrum Dunajecz, „Wierchy”, R. 29 (1960). [Google Scholar]
 4. Gotkiewicz M.., Reformacja i kontrreformacja na Spiszu, „Nasza Przeszłość t. VII (1958). [Google Scholar]
 5. Grodziski S., Franciszek Józef I, Wrocław—Warszawa—Kraków—Gdańsk 1978. [Google Scholar]
 6. Hornung Z., Problem rokoka w architekturze sakralnej XVIII wieku, Wrocław 1972. [Google Scholar]
 7. Karwasińska J., Św. Wojciech, W: Hagiografia Polska t. II Poznań—Warszawa—Lublin 1972. [Google Scholar]
 8. Labudda A., Liturgia Dnia Zadusznego w Polsce do wydania rytuału Piotrowskiego (1631) w świetle ksiąg liturgicznych, W: Studia z dziejów liturgii w Polsce, t. I Lublin 1973. [Google Scholar]
 9. Polak-Trajdos E., Więzi artystyczne Polski ze Spiszem i Słowacją od poł. XV do pocz. XVI w., Wrocław—Warszawa—Kraków 1970. [Google Scholar]
 10. Radzikowski W. E., Kraków dawny i dzisiejszy, Kraków 1902. [Google Scholar]
 11. Schenk W., Służba Boża w Polsce, W: Dzieje Kościoła w Polsce, t. I, Poznań—Warszawa 1974. [Google Scholar]
 12. Skrudlik M., Królowa Korony Polskiej, Szkice z historii malarstwa i kultu Bogarodzicy w Polsce, Lwów 1930. [Google Scholar]
 13. Szołdrski W., Kult św. Wojciecha poza Polską, „Homo Dei” R. XXI (1952) nr 1—2. [Google Scholar]
 14. Umiński J., Historia Kościoła, t. I Opole 1959. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.