Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 79 (1993): Nasza Przeszłość

Artykuły

Jutrzenka polskiej Orawy - głos świadka

  • Tadeusz M. Trajdos
DOI: https://doi.org/10.52204/np.1993.79.327-334  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.1993

Abstrakt

Praca dotyczy historii Górnej Orawy w kontekście katolicyzmu i działalności duchowej na tym obszarze w XVII wieku. Tekst opisuje znaczenie dokumentów historycznych, zwłaszcza protokołu wizytacji z 1656 roku, przeprowadzonej przez plebana Frydmana i wicearchidiakona Jana Ratułowskiego na zlecenie prepozyta spiskiego bpa Waradyna Jana Palfalvay. Ratułowski, opisując sytuację w Orawce, wymienia szczegółowo wyposażenie kościoła, działalność duszpasterską, warunki życia ludności oraz starania w zakresie odnowy religijnej i społecznej oraz trudności związane z utrzymaniem parafii, które były pokonywane dzięki sumienności i determinacji duchownych. Warte podkreślenia są działania księży polskich na rzecz katolickiej renowacji Górnej Orawy, ich zaangażowanie w budowę kościołów, organizację duszpasterstwa i pomoc społeczności lokalnej, pomimo trudności związanych z panującym luteranizmem i brakiem środków materialnych.

Downloads

Download data is not yet available.

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>