Indeksowanie w bazach danych:

  • Arianta
  • BazHum
  • ERIH PLUS 
  • Index Copernicus
  • CEEOL

Punktacja MNiSW: 7 pkt. (lista B).
Częstotliwość publikowania: półrocznik – pierwszy numer w roku ukazuje się drukiem w lipcu, drugi w styczniu kolejnego roku.
Wersja pierwotna: wersja drukowana.
ISSN: 1231-1731 (wersja drukowana), 1231-1731 (wersja on-line).
Otwarty dostęp (Open Access)
Wszystkie publikacje na stronie Wrocławskiego Przeglądu Teologicznego są dostępne na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0).